สบู่ผลิตภัณฑ์วิทยานิพนธ์

  • บ้าน
  • /
  • สบู่ผลิตภัณฑ์วิทยานิพนธ์

สบู่ผลิตภัณฑ์วิทยานิพนธ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด THE DEVELOPMENT OF (4) Thesis Title The Development of Scrub Products from Pineapple Fiber Name - Surname Miss Walaipan Surawattanawises Program Home Economics Technology Thesis Advisor Assistant Professor Sakorn Chonsakorn, PhD Thesis Co-advisor Assistant Professor Rattanaphol Mongkholrattanasit, PhD Academic Year 2017 ABSTRACT The objectives of this research were to study 1) the mechanical separation of5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้ - BBC 5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน - ฐานข้อมูลงานวิจัย คำสำคัญ: สบู่ใยบวบ, เปลือกส้มแมนดาริน Abstract By attending the internship under the cooperative education project for the Housekeeping Department at Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel, the authors initiated and invented a luffa soap product from mandarin orange peels
28 กรกฎาคม พศ 2556โครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พศ 2556 ชื่อโครงการ : การผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบ่สมุนไพรจากตาลโตนดของกลุ่มท่องเที ยว วมทรส 2(2) : 165-173 (255 7) 3) From the development of processing and packaging focusing the community participation, and the local identity The products could admit with community harmoniously and effectively Keywords : Development, Herbal Soap, Palmyrah fruit บทนํา
สบู่จำปี - ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยามคำสำคัญ: สบู่, ดอกจำปี, น้ำมันหอมระเหย Abstract From the cooperative education work at Garden Sea View Resort Pattaya Hotel, the organizers have made a project on white champaka soap
5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้ - BBC 5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสบู่สมุนไพร การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ จรรยาบรรณน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์3) design and create compressed corn cob products, and 4) survey consumers’ satisfaction of the compressed corn cob products In this study, crushed corn cob was mixed with latex glue and urea formaldehyde glue as
5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้ - BBC 5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบ่สมุนไพรจากตาลโตนดของกลุ่มท่องเที ยว วมทรส 2(2) : 165-173 (255 7) 3) From the development of processing and packaging focusing the community participation, and the local identity The products could admit with community harmoniously and effectively Keywords : Development, Herbal Soap, Palmyrah fruit บทนํา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบ่สมุนไพรจากตาลโตนดของกลุ่มท่องเที ยว วมทรส 2(2) : 165-173 (255 7) 3) From the development of processing and packaging focusing the community participation, and the local identity The products could admit with community harmoniously and effectively Keywords : Development, Herbal Soap, Palmyrah fruit บทนํา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์3) design and create compressed corn cob products, and 4) survey consumers’ satisfaction of the compressed corn cob products In this study, crushed corn cob was mixed with latex glue and urea formaldehyde glue as
สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน - ฐานข้อมูลงานวิจัย คำสำคัญ: สบู่ใยบวบ, เปลือกส้มแมนดาริน Abstract By attending the internship under the cooperative education project for the Housekeeping Department at Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel, the authors initiated and invented a luffa soap product from mandarin orange peels
คอลเกต - ยูเนี่ยนพีเดียthumb คอลเกต เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปากอย่าง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ก่อตั้งโดยวิลเลียม คอลเกต และฟรานซิส สมิธ ในปี 1806 ในชื่อ Smith and Colgate ต่อมาในปี 1813 วิล
คอลเกต - ยูเนี่ยนพีเดียthumb คอลเกต เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปากอย่าง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ก่อตั้งโดยวิลเลียม คอลเกต และฟรานซิส สมิธ ในปี 1806 ในชื่อ Smith and Colgate ต่อมาในปี 1813 วิล
คอลเกต - ยูเนี่ยนพีเดียthumb คอลเกต เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปากอย่าง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ก่อตั้งโดยวิลเลียม คอลเกต และฟรานซิส สมิธ ในปี 1806 ในชื่อ Smith and Colgate ต่อมาในปี 1813 วิล
5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้ - BBC 5 ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่คุณอาจไม่รู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด THE DEVELOPMENT OF (4) Thesis Title The Development of Scrub Products from Pineapple Fiber Name - Surname Miss Walaipan Surawattanawises Program Home Economics Technology Thesis Advisor Assistant Professor Sakorn Chonsakorn, PhD Thesis Co-advisor Assistant Professor Rattanaphol Mongkholrattanasit, PhD Academic Year 2017 ABSTRACT The objectives of this research were to study 1) the mechanical separation of
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์3) design and create compressed corn cob products, and 4) survey consumers’ satisfaction of the compressed corn cob products In this study, crushed corn cob was mixed with latex glue and urea formaldehyde glue as
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด THE DEVELOPMENT OF (4) Thesis Title The Development of Scrub Products from Pineapple Fiber Name - Surname Miss Walaipan Surawattanawises Program Home Economics Technology Thesis Advisor Assistant Professor Sakorn Chonsakorn, PhD Thesis Co-advisor Assistant Professor Rattanaphol Mongkholrattanasit, PhD Academic Year 2017 ABSTRACT The objectives of this research were to study 1) the mechanical separation of
สบู่จำปี - ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยามคำสำคัญ: สบู่, ดอกจำปี, น้ำมันหอมระเหย Abstract From the cooperative education work at Garden Sea View Resort Pattaya Hotel, the organizers have made a project on white champaka soap
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสบู่สมุนไพร การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ จรรยาบรรณน
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสบู่สมุนไพร การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ จรรยาบรรณน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์3) design and create compressed corn cob products, and 4) survey consumers’ satisfaction of the compressed corn cob products In this study, crushed corn cob was mixed with latex glue and urea formaldehyde glue as
28 กรกฎาคม พศ 2556โครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พศ 2556 ชื่อโครงการ : การผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ